Het gebeurt me niet altijd, maar soms denk ik tijdens een wandeling aan een client. Zo was er een vrouw, die niet terugdeinsde voor de zwarte bladzijde uit haar leven. Ronduit respect voor deze moedige kanjer.

Ze wilde graag de persoonlijkheidsanalyse bij me afnemen. Daarmee zou ze ontdekken wat haar talenten en gaven zijn en worden haar karaktereigenschappen in kaart gebracht. 

Ik hoor het haar nog zeggen. ‘Ik wil mijn gaven en talenten ontdekken. Want ik wil leven Sheila, niet geleefd worden! Tijd en aandacht voor mezelf.’ 

Ze paste veel op de kleinkinderen. Een paar kinderen waren kort geleden op zichzelf gaan wonen. Ze was al heel lang toe aan deze nieuwe fase.

Na een vraag die over haar vader ging, viel het plotseling stil

We begonnen met de energieanalyse. Ze was erg enthousiast en heel openhartig, maar na de vraag, die over haar vader ging, viel het plotseling stil. Ik vroeg even daarna wat er met haar gebeurde. Ze kon het niet onder woorden brengen. 

‘Zou je het misschien willen tekenen?’ vroeg ik haar. 

Dat wilde ze wel proberen. Toen het af was, liet ze het aan me zien. De tekening maakte duidelijk dat mijn client een incest slachtoffer is…

‘Maar ik was het lievelingetje van mijn vader. Ik kreeg alles wat ik maar wilde, ’ zei ze ontdaan. 

Ze vertelde dat er beelden voor haar ogen flitsten, maar ze kon het niet geloven.

In contact met je pijn

Hoewel ze met het heden bezig wilde zijn, vatte ze moed om het verleden onder ogen te komen. Stap voor stap gingen we door alle ervaringen, die naar boven kwamen en mocht het kind in haar gehoord worden. Bewustwording van de situatie, de pijn voelen en verdriet toelaten om vervolgens los te kunnen laten. Ze hoefde er niet alleen doorheen te gaan. 

Dat ze slachtoffer was van zoiets afschuwelijks, maakte wel heel veel duidelijk. Waarom ze bijvoorbeeld zo angstig was, haar doelen nooit haalde, vermoeid was, een slechte concentratie had, minderwaardigheid gevoelens waardoor ze haar grenzen niet kon aangeven. Ook was intimiteit altijd een probleem geweest, maar door het traject met me te doorlopen, wist ze nu wat de oorzaak van dit alles was.

Leven met wat er gebeurd is maar zonder pijn

Tegenwoordig is de relatie met haar man zodanig gegroeid, dat er weer harmonie is. Ze ervaart ruimte van binnen en kan weer van het leven genieten. Ze geeft duidelijk haar grenzen aan en voelt zich sterk. Haar kinderen moeten erg wennen aan hun nieuwe moeder, maar hebben juist meer respect voor haar gekregen. Zelfs de angst om door te draaien is verdwenen. Het leven valt haar niet meer zo zwaar. Ze ontdekte dat de afschuwelijke gebeurtenissen niet bepalen wie zij is.  Het is God, de Schepper die haar definieert als Zijn geliefde dochter.